Newyddion‎ > ‎

Ymweliad Disgyblion Blwyddyn 6

posted 24 Jul 2016, 02:58 by Unknown user   [ updated 24 Jul 2016, 02:58 ]
Fe fwynhaodd disgyblion Blwyddyn 6 ysgolion cynradd ein clwstwr eu hymweliad â'r ysgol yn ddiweddar. Cawson nhw gyfle i gwrdd â'u dosbarthiadau newydd ac i gael blas ar rai gwersi.
Comments