Newyddion‎ > ‎

Ymweliad Ysgol Gynradd Aberdâr

posted 6 Jun 2013, 16:22 by Unknown user
Daeth criw o ddisgyblion Blwyddyn 1 o Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr i'r ysgol er mwyn cymryd rhan mewn gweithgareddau dan arweiniad disgyblion Iechyd a Gofal Blwyddyn 10. Cawson nhw amser arbennig yn chwarae gemau ac yn gwneud gwaith celf yn ystod y bore. Da iawn i'r criw Iechyd a Gofal am eu gwaith caled!


Comments