Newyddion‎ > ‎

Ysgol yn dathlu cyfres dda o ganlyniadau unwaith eto

posted 17 Aug 2017, 08:48 by Cenwyn Brain

Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun eto’n dathlu cyfres dda o ganlyniadau safon Uwch eleni.

Enillodd pob myfyriwr a gofrestrwyd am ddwy lefel A neu’n fwy raddau pasio ac roedd y gyfradd basio unwaith eto dros 97%. Roedd canlyniadau galwedigaethol hefyd yn dda iawn, gyda’r holl gyrsiau’n nodi cyfradd basio 100%.

 Dywedodd y Pennaeth, Mark Jones, “Mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n dda unwaith eto ac mae bron pob myfyriwr wedi ennill lle yn eu Prifysgolion dewisol. Diolch yn fawr i bawb am eu gwaith caled a’u hymrwymiad. Dymunwn y gorau i’r holl fyfyrwyr yng ngham nesaf eu gyrfaoedd.”

Dyma rai cyraeddiadau nodweddiadol:

Iori Kent                                     cafodd 2A*, A, 2B  ynghyd â gradd A mewn Mathemateg Bellach AS.

Jamie Evans                                A*, A, B, C a gradd A ym Mathemateg bellach AS,

Charlotte Morris                         A*, 2A, D a gradd B ym Mathemateg bellach AS,

Molly Sedgemore                        A*, A, 2B

Ffion Cudlip                                2 Anrhydedd*, 2B, C

Hannah Smith                                    2A, 2CComments